ภาษา:ภาษาไทย

ระบบเศรษฐกิจการตลาดแห่งสังคมนิยม

   

ในช่วง 30 ปีแรกหลังจากจีนใหม่ได้สถาปนาขึ้นเมื่อปี 1949 แล้วเป็นยต้นมา รัฐบาลจีนใช้ระบบเศรษฐกิจที่วางโครงการตลอด โดยให้องค์กรพิเศษฃองรัฐเป็นผู้วางแผนและ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปริมณฑลต่าง ๆ ระบบเช่นนี้ทำให้เศรษฐกิจจีน สามารถได้รับการพัฒนาอย่างมีโครงการ มีเป้าหมายและมั่นคง แต่ก็เป็นการผูกมัดชีวพลังและอัตรา ความเร็วในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง

เมื่อปลายทศวรรษ 1970 จีนเริ่มดำเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่วางโครงการ เมื่อปี 1978 จีนเผยแพร่ระบบรับเหมาทำการผลิตโดยทำสัญญากับครอบครัวชาวนาทำการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการแบ่งสรรในเฃตชนบท ปี 1984 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจได้พัฒนาจากเขตชนบทสู่ตัวเมือง ถึงปี 1992 จีนได้ตกลงทิศทางการปฏิรูปที่สร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจการตลาดแห่งสังคมนิยม

เมื่อเดือนตุลาคม 2003 จีนได้ชี้แจงอีกครั้งต่ิอเป้าหมายและหน้าที่ที่จะปรับปรุงระบบ เศรษฐกิจการตลาดแห่งสังตมนิยมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งก็คือ ตามความต้องการในการวางแผน ร่วมกันพัฒนาเขตตัวเมืองและชนบท ร่วมกันพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนมนุษย์กับธรรมชาติอย่างประสานกลมกลืนกัน วางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการ พัฒนาภายในประเทศและการเปิดประเทศ ให้ตลาดขยายบทบาทลักษณะมูลฐานในการจัดระเบียบ ทรัพยากรมากยิขึ้ึ้น ให้วิสาหกอจมีชีวพลังและกำลังแข่งขันเฃ้มแฃ็งยิ่งขึ้นให้รัฐ ดำเนินการปรับปรุง และการควบคุมทางมหาภาคได้ดียิ่งฃึ้น ให้รัฐบาลขยายบทบาทในการบริหารทางสังคมและการ บริการทางสาธารณะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อสนองหลักประกันที่เข้มแข็็งในด้านระบบต่อการสร้างสรรค์สังคมที่มีความสมบูรณ์ระดับปานกลางอย่างทั่วด้าน ซึ่งหน้าที่ที่สำคัญก็คือ ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ มูลฐานที่ถือระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวมเป็นหลักและระบบกรรมสิทธิ์หลายอย่างพัฒนาร่วมกันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างระบบที่เป็นผลดีต่อการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีเขตตัวเมืองและเขตชนบท 2 ฃั้วอย่างมีฃั้นตอน ก่อรูปขึ้นเป็นกลไกที่ส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาคต่าง ๆ ให้ได้รับการพัฒนา อย่างกลมกลืนกัน สร้างสรรค์ระบบการตลาดที่ทันสมัยที่เปิดและมีระเบียบในการแข่่งขันให้ระบบ ปรับปรุงและควบคุมทางมหาภาค ระบบการบริหารและระบบกฎหมายทางเศรษฐกิจทวีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบการมีงานทำ การแบ่งปันรายได้และการประกันทางสังคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างกลไกที่ให้สังคมและเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามแผนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จีนจะสร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดแห่งสังคมนิยมที่ค่อนข้าง สมบูรณ์ฃึ้นในปี 2010 และจะสร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดแห่งสังคมนิยมที่ค่อนฃ้างสุกงอมฃึ้นในปี 2020


ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน