ภาษา:ภาษาไทย

การใช้ทุนต่างชาติ

   

หนทางและรูปแบบในการใช้ทุนต่างชาติของจีนมีหลายอย่าง โดยทั่วไปมี 3 ประเภทด้วยกัน คือ 1 เงินกู้จากต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้จากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารพาณิชย์ของต่างประเทศด้วย สินเชื่อทางการส่งออก การจำหน่ายพันธบัตรต่อ ต่างประเทศ เป็นต้น 2 การลงทุนโดยตรงจากนักธุรกิจต่างชาติ ซึ่งรวมทั้งวิสาหกิจร่วมทุน ร่วมมือระหว่างจีนกับต่างชาติและวิสาหกิจทุนเอกเทศของนักธุรกิจต่างชาติตลอดจนโครงการร่วมมือกันบุกเบิกพัฒนาด้วย และ 3 การลงทุนอื่น ๆ จากนักธุรกิจต่างชาติ ซึ่งรวมทั้งการเช่าใช้ ระหว่างประเทศ การค้าที่มีค่าชดเชย การเสริมงาน การประกอบและการจำหน่ายใบหุ้นต่อต่าง ประเทศ เป็นต้น

นับตั้งแต่ปี 1990 ถึงปี 2001 จีนได้ใช้ทุนต่างชาติจริง ๆ 5 แสน 1 หมื่น 8 ร้อยล้านดอลล่าห์สหรัฐ ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนโดยตรงจากนักธุรกิจต่างชาติมีถึง 3 แสน 7 หมื่น 8 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐ เมื่อปี 2002 จีนใช้ทุนต่างชาติจริง ๆ เป็นจำนวนมากถึง 5 หมื่น 5 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐ ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุตโดยตรงจากนักธุรกิจต่างชาติมีถึง 5 หมื่น 2 พัน 7 ร้อยล้านดอลลาสห์สหรัฐ นีบเป็นครั้งแรกที่จีนเป็นประเทศที่นำเข้าทุนต่างชาติมากที่สุดในโลก ปี 2003 การลงทุนโดยตรงจากนักธุรกิจต่างชาติได้รักษาไว้ซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่ต่อไป ได้ อนุมัติให้เปิดวิสาหกิจการลงทุนโดยตรงจากนักธุรกิจต่างชาติ 41081 แห่ง เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2002 ร้อยละ 20.2 การลงทุนตามสัญญาคิดเป็นเงินมีถึง 1 แสน 1 หมื่น 5 พัน 1 ร้อยล้านดอลล่าห์สหรัฐ เติมโตขึ้นร้อยละ 39.0 เงินทุนที่ใช้จริง ๆ มีถึง 5 หมื่น 3 พัน 5 ร้อยล้านดอลล่าห์สหรัฐ เติบโตขึ้น ร้อยละ 1.4

ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน