ภาษา:ภาษาไทย

อาเซียนกับจีน

   

อาเซียนในอดีตคือ องค์การซีโตที่ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 1961 เมื่อเดือนสิงหาคม 1967 อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปว์ ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย 5 ประเทศเปิดการประชุมที่กรุงเทพ ฯ ทั้งได้ประกาศแถลงการณ์กรุงเทพ ฯ โดยประกาศอย่างเป็นทางการว่า อาเซียนได้สถาปนาขึ้น หลัง จากนั้น มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ได้เปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์ และตกลงให้อาเซียนเข้าแทนที่องค์การซีโต

วัตถุประสงค์

ปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความเสมอภาคและการประสานงานกัน ใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

ปฏิบัติตามหลักการแห่งความเที่ยงธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศตลอดจนกฎบัตรสหประชาชาติ ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

ส่งเสริมความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี่และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการศึกษา อาชีพ เทคโนโลยี่ การฝึกงานทางการบริหาร และสิ่งก่อสร้างทางการวิจัยศึกษา เป็นต้น

ดำเนินความร่วมมือที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในด้านใช้การเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ ขยายการค้า ปรับปรุงการคมนาคมขนส่งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

ส่งเสริมการวิจัยศึกษาปัญหาเอเซียอาคเนย์

รักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแบบอำนวยประโยชน์แก่กันกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การส่วนภูมิภาคที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคล้ายคลึงกัน เพื่อแสวงหาทางดำเนินความร่วมมือที่ ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

สมาชิกของอาเซียน

อาเซียนมีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปว์ ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียตนาม

ความสัมพันธ์กับจีน

จีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศสมาชิกทุกประเทศของอาเซียน ทั้งได้เป็นประเทศคู่่วิสาสะของอาาเซียนในทั่วทุกด้าน


ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน