ภาษา:ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ชนชาติส่วนน้อยของจีน

   

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ของเขตชนชาติส่วนน้อย รัฐบาลจีนได้ใช้นโยบายพิเศษส่วนหนึ่ง ซึ่งรวมถึง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ชนชาติส่วนน้อยอย่างมีจุดหนัก ให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รับนักศึกษา ชนชาติส่วนน้อนหรือเปิดชั้นนักศึกษาชนชาติส่วนน้อยอย่างมีโครงการ เปิดวิชาที่ ต้องการเป็นพิเศษในมหาวิทยาลัยชนชาติส่วนน้อยต่าง ๆ เสริมสร้างการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ทางเทคโนโลยี่อาชีพต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ใช้มาตรการหรือ วิธีการที่มีประสิทธิผลยกระดับเจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ชนชาติส่วนน้อยที่มีอยู่ปัจจุบันให้สูงขึ้น ช่วยเหลือชนชาติส่วนน้อยหรือเขตชนชาติส่วนน้อยนำเข้า บุคลากรและเครื่องอุปกรณ์ที่ทันสมัย ดัดแปลงอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีมาแต่ดั้งเดิมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น สร้างระบบเผยแพร่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในเขตชนบทและเขตปศุสัตว์ทั้งปรับปรุงให้สมบลูรณ์แบบ เสริมสร้่างการเผยแพร่ การฝึกงานและการสาธิตเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี่ ประยุกษ์ ใช้นโยบายให้สิืทธิพิเศษในด้านทำงานและด้านชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริม ให้เจ้าหน้ัาที่วิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี่ไปพัฒนากิจการของตนในเขตชนชาติส่วนน้อย ส่งเสริมให้เขตที่พัฒนาแล้วให้การช่วยเหลือแก่ภารกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่เขตชนชาติส่วนน้อยมากยิ่งขึ้น เช่น ส่งผู้เชี่ยวชาญไปทำงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และเทคโยโลยี่ไปบรรยายหรือทำงานเป็นเวลาสั้น ๆ พัฒนาความร่วมมือทางเทคนิค หรือช่วยฝึกงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ปัจจุบันที่เขตชนชาติส่วนน้อยต่าง ๆ องค์การวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของเศรษฐกิจประชาชขาติ ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและลักษณะพิเศษทางชนชาติได้จัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาจนได้ก่อรูปขึ้นเป็นระบบวิจัยทางวิทยาศาสตร์และขบวนเจ้าหน้าที่ทางเทคโนโลยี่ที่มีวิชาต่าง ๆ ค่อนข้างสมบูรณ์และประกอบเข้าชุดได้ในขั้นพื้นฐาน

ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน