ภาษา:ภาษาไทย

นโยบายศาสนาของจีน

   

หลังจากจีนใหม่ได้สถาปนาขึ้นเมื่อปี 1949 แล้วเป็นต้นมา รัฐบาลจีนได้วางนโยบายให้มี เสรีภาพในการนับถือศาสนาทั้งปฏิบัติตามด้วย จนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย ปกครองกับฝ่ายศาสนาที่สอดคล้องกับสภาพของจีนขึ้น พลเมืองจีนมีเสรีภาพในการ เลือกศาสนาและแสดงความศรัทธาของตน ศาสนาต่าง ๆ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสนิทสนม ไม่เคยเกิดข้อพิพาททางศาสนา คนจีนที่นับถือศาสนา กับคนจีนที่ไม่นับถือศาสนาก็เคารพซึ่งกันและกันและสามัคคีกันอย่างสนิทสนม

รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดว่า พลเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีนมี เสรีภาพในการนับถือศาสนา ไม่ว่าองค์การรัฐบาล องค์การทางสังคมหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามจะบังคับให้พลเมืองนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาไม่ได้ จะเลือกปฏิบัติต่อ พลเมืองที่นับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสตรไม่ได้ รัฐคุ้มครองศาสนกิจอันเป็นปกติ ขณะเดียวกันก็กำหนดว่า ไม่ว่าบุคคลใด ๆ ก็ตามจะใช้ศาสนาดำเนินการเคลื่อนไหว ทำลายความสงบทางสังคม หรือสุขภาพร่างกายของพลเมืองและก่อกวนระบบการศึกษา ของชาติไม่ได้ องค์การและกิจการทางศาสนาจะถูกอิทธิพลต่างชาติควบคุมไม่ได้

กฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองในเขตชนชาติส่วนน้อย กฎหมายแพ่ง กฎหมาย การศึกษา กฎหมายการใช้แรงงาน กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ กฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนประชาชน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชาว บ้าน กฎหมายว่าด้วยการโฆษณาสินค้าและกฎหมายอื่น ๆ ของจีนยังกำหนดว่า พลเมือง จีนไม่ว่านับถือศาสนาใด ๆ ก็ตามต่างก็มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือสิทธิได้รับการ เลือกตั้ง ทรัพย์สินอันชอบด้วยกฎหมายขององค์การศาสนาได้รับการคุ้มครองจาก กฎหมาย ให้การศึกษากับศาสนาแยกออกจากกัน พลเมืองไม่ว่านับถือศาสนาใด ๆ ต่างก็มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคตามกฎหมาย ประชาชนชนชาติต่าง ๆ ต้องเคารพภาษา ตัวหนังสือ ขนบธรรมเนียมและความศรัทธาทางศาสนาของกันและกัน พลเมืองไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการมีงานทำ เนื่องจากมีความศรัทธาทางศาสนาที่ไม่ เหมือนกัน การโฆษณาสินค้าและเครื่องหมายทางการค้าจะมีลักษณะเลือกปฏิบัติต่อชน ชาติหรือศาสนาไม่ได้

ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน