ภาษา:ภาษาไทย

การศึกษาของชาวต่างชาติในจีน

   

ปีหลัง ๆ นี้ เศรษฐกิจของจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จีนมีฐานะสูงขึ้นทุกวันในโลก นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาในจีนจึงมีจำนวนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน นักศึกษาชาวต่าง ชาติที่มาศึกษาในจีนมีจำนวนมากถึง 77000 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักศึกษาที่เสียค่า เล่าเรียนด้วยตนเองกว่าร้อยละ 90 ที่สำคัญมาจากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อเมริกา เวียตนาม อินโดนีเซีย ไทย เยอรมนี รัสเซีย เนปาล ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ รวม 170 กว่าประเทศและเขตแคว้น

นักศึกษาเหล่านี้ส่วนมากศึกษาวิชาภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีน แพทย์ และยาสมุนไพรจีน ซึ่งต่างก็เป็นวิชาที่มีลักษณะพิเศษของจีน แต่ปีหลัง ๆ นี้ก็มีขอบเขต กว้างขึ้นถึงวิชากฎหมาย เศรษฐกิจการคลัง การบัญชีตลอดจนวิชาอื่น ๆ ด้าน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

จีนกำลังใช้มาตรการเพิ่มจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาในจีนให้มากยิ่งขึ้น เช่น อนุมัติให้นักศึกษาชาวต่างชาติอยู่ในบ้านคนจีนนอกรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นัก ศึกษาชาวต่างชาติสัมผัสกับคนจีนทั่ว ๆ ไปมากยิ่งขึ้น รับรู้จีนลึกซึ้งยิ่งขึ้น ต่อนักศึกษา ชาวต่างชาติที่ทำปริญญาโทและปริญญาเอกในจีน ให้สอนด้วยภาษาจีนและภาษา อังกฤษสองภาษา เพื่อชักชวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีระดับภาาษาจีนไม่ค่อยสูง ให้มาศึกษาในจีน

ตามสถิติที่ไม่ครบถ้วนปรากฎว่า นับตั้งแต่จีนใหม่ได้สถาปนาขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน ยอดจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาในจีนได้ล้ำเกิน 6 แสน 3 หมื่นคน กระจัด กระจายอยู่ใน 170 กว่าประเทศและเขตแคว้นทั่วโลก นักศึกาาเหล่านี้กำลังขยาย บทบาทสำคัญเพื่อการสร้างสรรค์และการพัฒนาของประเทศตนตลอดจนการส่งเสริม


ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน