ภาษา:ภาษาไทย

หลากมิติจากจีน

ตรุษจีน กลายเป็นงานเฉลิมฉลองของทั้งจีนและทั่วโลก
-หลากมิติจากจีน2019-02-14 10:49February 17 2019 17:56:46

ตรุษจีน กลายเป็นงานเฉลิมฉลองของทั้งจีนและทั่วโลก

ตอนนี้ที่จีนยังคงอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความหมายพิเศษสำหรับชาวจีนทุกคน เพราะว่าไม่เพียงแต่เป็นวันหยุดยาวเท่านั้น หากยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมประการหนึ่ง ซึ่งแสดงความหมายการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของทั้งครอบครัว และการรวบรวมกำลังเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปปีใหม่

จีน---ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ 5 พันปี(23)
-หลากมิติจากจีน2019-02-13 10:00February 17 2019 17:56:46

จีน---ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ 5 พันปี(23)

เมื่อขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ จูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงทรงตระหนักดีว่า สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากมาก เพราะชาวนาจำนวนมากต้องอพยพหนีภัยสงคราม พลัดที่นาคาที่อยู่ ไม่มีที่ทำกิน จูหยวนจางจึงทรงอนุญาตให้ชาวนาเหล่านี้เข้าจับจองที่ดินทำกินกันได้ตามท้องที่ที่รกร้างว่างเปล่าในบริเวณลุ่มแม่น้ำหวายเหอ โดยทางรัฐบาลจัดหาวัวและพืชสำหรับเพาะปลูกให้ด้วย ชาวนาเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานภายในเวลา 3 ปี ด้วยนโยบายดังกล่าว ชาวนารับจ้างที่ไม่มีงานทำตามบริเวณที่ราบลุ่มตอนล่างของแม่น้ำแยงซีจึงพากันอพยพไปยังบริเวณลุ่มแม่น้ำหวายเหอ เพื่อจับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่าและทำไร่ไถนากัน ต่อมา ราชวงศ์หมิงออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ชาวนาต้องสงวนที่ดินส่วนหนึ่งไว้ปลูกฝ้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตผ้าฝ้าย นอกจากนี้ ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงยังสนพระทัยในการชลประทาน เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวให้มีผลดียิ่งขึ้น มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ปริมาณการผลิตเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ อุตสาหกรรมช่างฝีมือและ พาณิชยกรรม ก็เจริญขึ้น ยังผลให้จำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นด้วย

ตรุษจีนของกลุ่มชาติพันธุ์ในจีน(2)
-หลากมิติจากจีน2019-02-12 14:38February 17 2019 17:56:46

ตรุษจีนของกลุ่มชาติพันธุ์ในจีน(2)

ชนเผ่าอี๋ เป็นอีกหนึ่งชนกลุ่มน้อยที่กำหนดเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของตัวเอง ชนเผ่าอี๋มีประชากรกว่า 8 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณภูเขาต้าเหลียงซานและภูเขาเสี่ยวเหลียงซาน ในมณฑลเสฉวนของจีน ชาวเผ่าอี๋เรียกเทศกาลปีใหม่ของตัวเองว่า “คู่ซือ” และมีเวลาไม่ตายตัว ทุก ๆ ปี ชาวเผ่าอี๋จะเลือกช่วงเวลา 3 วันที่เป็นมงคลที่สุดระหว่างวันแรม 1 ค่ำ ถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติมาเป็นวัน “คู่ซือ” สำหรับสาเหตุที่จะฉลองปีใหม่ในเดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคตินั้นเล่ากันว่า มีสาเหตุสองข้อ หนึ่งคือ ในประวัติศาสตร์ของชนเผ่าอี๋ เคยมีระบบการคำนวนเวลาว่า สิบเดือนครบหนึ่งปี ดังนั้น เดือนที่ 10 จึงจะเป็นเดือนสุดท้ายของปี ๆ หนึ่ง สาเหตุอีกข้อหนึ่ง คือ ในช่วงเวลาเดือนที่ 10 ตามปฏิทินจันทรคติ ถือเป็นช่วงที่ชาวเผ่าอี๋เสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ต้องวุ่นวายกับการทำนาอีก จึงเป็นเวลาที่เหมาะแก่การจัดเทศกาลเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเป็นการอวยพรให้การเก็บเกี่ยวยังคงดีต่อไปในปีหน้า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับชนเผ่าม้งอยู่บ้าง

ตรุษจีนของกลุ่มชาติพันธุ์ในจีน(1)
-หลากมิติจากจีน2019-02-12 14:19February 17 2019 17:56:46

ตรุษจีนของกลุ่มชาติพันธุ์ในจีน(1)

เทศกาลตรุษจีน หรือ “ชุนเจี๋ย” คือเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ชาวจีนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวจีนชนเผ่าฮั่น มีประวัติการฉลองเทศกาลตรุษจีนกว่า 4,000 ปี เมื่อกล่าวถึงประเพณีต่าง ๆ ในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของชาวจีนแล้ว เรามักนึกถึงกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง เช่น การติดตัวอักษรจีน “福” (ฝู) ซึ่งมีความหมายว่า ความสุข ความสมบูรณ์ ความเป็นสิริมงคล และวาสนา นอกจากนี้ ยังถือเป็นคำมงคลที่ชาวจีนนิยมใช้มากที่สุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน บางโอกาส ชาวจีนมักจะติดตัว “福” กลับหัวบนประตู ผนัง หรือหน้าต่าง โดยจะพูดว่า “ 福倒了” ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงของ “福到了” ในภาษาจีนที่แปลว่า สิริมงคลรวมไปถึงความสุขทั้งหลายได้มาถึงแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีประเพณีการติดกลอนคู่สีแดงบนประตู หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า “ชุนเหลียน” การติดกลอนคู่สีแดงเช่นนี้ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่สืบทอดและพัฒนามาจากการติด “ยันต์ไม้ท้อ” หรือ桃符 (เถาฝู) ในศาสนาเต๋าในสมัยโบราณ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อขอให้เทพเจ้าแห่งประตูช่วยปกป้องครอบครัว ขับไล่ภูติผีปีศาจไม่ให้มาทำลายบ้านเรือน

สวัสดีปีใหม่ปีกุน
-หลากมิติจากจีน2019-02-04 15:22February 17 2019 17:56:46

สวัสดีปีใหม่ปีกุน

ในภาคเหนือของกรุงปักกิ่ง มีเพลงเด็ก “เจิงเย่ว์เกอ”ซึ่งแปลว่า เพลงเดือนอ้าย มีเนื้อร้องว่า “新春正月过大年,吃点喝点解了馋。初一饺子初二面,初三合子团团转;

ชาวแต้จิ๋วกับประเพณีวันตรุษจีน
-หลากมิติจากจีน2019-02-04 14:03February 17 2019 17:56:46

ชาวแต้จิ๋วกับประเพณีวันตรุษจีน

ซิน เหนียน ควั่ย เล่อ” “ซิงเจียยู่อี่” สวัสดีปีใหม่ วันนี้วัน “ชิวอิก” หรือวันขึ้น 1 ค่ำเดือนอ้ายปีกุนตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็นวันแรกของเทศกาลวันตรุษจีน เทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน กิจกรรมฉลองเทศกาลต่างๆ ของชาวแต้จิ๋ว สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ชาวท้องถิ่นรักษาขนบประเพณีได้เป็นอย่างดี

ชาวจีนทั่วโลกเริ่มเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคัก
-หลากมิติจากจีน2019-02-04 13:29February 17 2019 17:56:46

ชาวจีนทั่วโลกเริ่มเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคัก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ เทศกาลปีใหม่ของชาวจีน หรือ ตรุษจีนก็เวียนมาอีกครั้ง …สำหรับชาวจีนทั้งมวล เทศกาลตรุษจีนก็เหมือนเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทย เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่คนในครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ได้เฉลิมฉลอง ได้มอบความห่วงใย ได้มอบความรัก แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ที่พบเจอ และอวยพรมอบความสุขแก่กันและกัน

ชาวแต้จิ๋วกับ 8 เทศกาลสำคัญของจีน
-หลากมิติจากจีน2019-01-31 09:51February 17 2019 17:56:46

ชาวแต้จิ๋วกับ 8 เทศกาลสำคัญของจีน

เขตแต้จิ๋ว เมืองซัวเถาอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เป็นเขตชายฝั่งทะเล ด้านมหาสมุทรเปซิฟิก ห่างจากกรุงปักกิ่งที่อยู่ตอนเหนือกว่า 2,000 กิโลเมตร ครอบครัวชาวปักกิ่งที่มีการไหว้เจ้าเป็นประจำนั้นน้อยมาก แต่ในเขตแต้จิ๋ว เกือบทุกครอบครัวมีการไหว้เจ้าเป็นประจำ

เที่ยวจีนตามรอยหนังจีนเรื่องดัง
-หลากมิติจากจีน2019-01-30 09:50February 17 2019 17:56:46

เที่ยวจีนตามรอยหนังจีนเรื่องดัง

มีคำกล่าวว่า คนเราดูภาพยนตร์ก็เพื่อเข้าใจชีวิต และท่องเที่ยวเพื่อปลดปล่อยพันธนาการ ในเมื่อการดูหนังและการท่องเที่ยวเป็นของอยู่คู่กัน การท่องเที่ยวตามลายแทงในภาพยนตร์ จึงเป็นทั้งอารมณ์ความรู้สึก และความโรแมนติก เมื่อในช่วงเทศกาลมีวันหยุดยาว การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ก็เริ่มเป็นเทรนด์ใหม่ๆ ที่คนจีนนิยมทำกัน

“ชุนยุ่น” ปรากฏการณ์สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมจีน(2)
-หลากมิติจากจีน2019-01-28 10:56February 17 2019 17:56:46

“ชุนยุ่น” ปรากฏการณ์สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมจีน(2)

“ชุนยุ่น” หรือการขนส่งผู้โดยสารในช่วงตรุษจีนของจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังตรุษจีนต่อเนื่องมายาวเกือบ 40 ปีแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เดือนสิบสองตามปฏิทินจันทรคติจีน ถึงวันที่ 25 เดือนอ้ายของปีถัดไป รวมแล้วประมาณ 40 วันด้วยกัน ซึ่งหนังสือพิมพ์เหรินหมินเป็นผู้เริ่มใช้คำว่า “ชุนยุ่น” เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1980 ภายหลังจีนเริ่มดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา

หวังซือชง เน็ตไอดอลลูกเศรษฐีจีน-2
-หลากมิติจากจีน2019-01-24 10:35February 17 2019 17:56:46

หวังซือชง เน็ตไอดอลลูกเศรษฐีจีน-2

พร้อมกับข่าว IG มีสองภาพถ่ายที่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันได้รับความนิยมที่อินเทอร์เน็ตจีน ภาพที่หนึ่งคือ มีแฟน ๆ ของทีม IG ยกป้ายไฟที่เขียนว่า “IG-WXZ หล่อที่สุด” WXZ ก็คือหวัง เซี่ยว จ่าง หมายความว่าผอ.หวัง เป็นชื่อเล่นที่แฟน ๆ หวัง ซือชง ตั้งให้เขา และหวัง ซือชงได้เห็นป้ายไฟอันนี้ จึงยืมมายกด้วยตนเองและถ่ายรูป โพสต์ใน Weibo (โซเชียลเน็คเวิร์คของจีน เทียบได้กับ Twitter) 

ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน