ภาษา:ภาษาไทย

หลากมิติจากจีน

เฉิน ซินหาว วัย 80 ปีกับโรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตู เมืองกว่างโจว (3)
-หลากมิติจากจีน2017-06-26 12:16June 27 2017 09:44:27

เฉิน ซินหาว วัย 80 ปีกับโรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตู เมืองกว่างโจว (3)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตู ในนามของโรงเรียน นักเรียน ครู และผู้ปกครองทั้งหลาย กล่าวขอบคุณคุณปู่เฉิน ซินหาวอย่างสุดซาบซึ้ง และระบุว่า จะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการปฏิบัติ ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อความสุขความเจริญของนักเรียนและเพื่ออนาคตที่ดีงามของโรงเรียน

เฉิน ซินหาว วัย 80 ปีกับโรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตู เมืองกว่างโจว (2)
-หลากมิติจากจีน2017-06-26 12:06June 27 2017 09:44:27

เฉิน ซินหาว วัย 80 ปีกับโรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตู เมืองกว่างโจว (2)

ระหว่างการสัมมนาต่อจากพิธีมอบทุนการสอนแก่ครูและทุนการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตู (花都二中) ปีนี้ เฉิน ซินหาว (陈欣豪)ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาครูและนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นการเรียน การเอาชนะอุปสรรค การเลือกวิชาในมหาวิทยาลัย การมีงานทำ และแนวทางสำหรับการเป็นครูดีเด่น ได้รับเสียงปรบมือจากนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตูอย่างมาก

เฉิน ซินหาว วัย 80 ปีกับโรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตู เมืองกว่างโจว (1)
-หลากมิติจากจีน2017-06-26 11:51June 27 2017 09:44:27

เฉิน ซินหาว วัย 80 ปีกับโรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตู เมืองกว่างโจว (1)

เฉิน ซินหาว (陈欣豪) ผู้สูงอายุวัย 80 ปีเดินทางกลับจากประเทศไทยมอบทุนแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับทุนด้วยตนเอง ณ โรงเรียนมัธยมที่ 2 เขตฮวาตู (花都二中, HuaDu No.2 Middle School) เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตงของจีน

กระแสนิยมการทัศนศึกษาต่างประเทศ(3)
-หลากมิติจากจีน2017-06-22 11:13June 27 2017 09:44:27

กระแสนิยมการทัศนศึกษาต่างประเทศ(3)

สถิติเว็บไซด์ถูหนิวเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมา 5 อันดับประเทศที่ชาวจีนนิยมไปทัศนศึกษามากที่สุด ได้แก่ สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย ส่วนปีนี้ที่เป็น “ปีแห่งการท่องเที่ยวจีน-ออสเตรเลีย” คาดว่าช่วงปีเทอมฤดูร้อน จำนวนคนที่ไปทัศนศึกษาที่ออสเตรเลียคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ แคนาดา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น นับวันได้รับความสนใจจากนักทัศนศึกษาชาวจีนมากยิ่งขึ้น

กระแสนิยมการทัศนศึกษาต่างประเทศ (2)
-หลากมิติจากจีน2017-06-22 11:10June 27 2017 09:44:27

กระแสนิยมการทัศนศึกษาต่างประเทศ (2)

สถิติจากเว็บไซด์ถูหนิวยังระบุว่า รอบปีที่แล้ว ในบรรดาลูกค้าที่ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นหญิง 56% และชาย 44% หากแยกตามระดับการศึกษา 49% เป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้น และ 24% เป็นชั้นมัธยมปลาย สองกลุ่มนี้รวมแล้วคิดเป็น 73% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนที่ไปทัศนศึกษาต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเยาวชน 11% เป็นนักเรียนชั้นประถม ที่นับวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ 6% เป็นเด็กในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นสัดส่วนไม่มาก เนื่องจากอายุยังน้อยมาก พ่อแม่ส่วนใหญ่เป็นห่วง ไม่กล้าส่งลูกไปต่างประเทศตามลำพัง

กระแสนิยมการทัศนศึกษาต่างประเทศ (1)
-หลากมิติจากจีน2017-06-22 11:03June 27 2017 09:44:27

กระแสนิยมการทัศนศึกษาต่างประเทศ (1)

ปีหลังๆนี้ จีนเกิดกระแสนิยมพากันทัศนศึกษาต่างประเทศขึ้นมา ช่วงนี้ใกล้จะถึงช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของจีนแล้ว พ่อแม่ต่างๆที่คิดจะส่งลูกไปทัศนศึกษาต่างประเทศในช่วงนี้ก็พากันวางแผนแล้ว

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(6)
-หลากมิติจากจีน2017-06-21 13:17June 27 2017 09:44:27

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(6)

วันเสาร์ที่สองของมิถุนายนเป็นวันมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจีน ถ้าเล่าถึงมรดกโลกทางวัฒนธรรม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ให้เป็นแหล่งมรดกโลกมี 3 แห่งได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(5)
-หลากมิติจากจีน2017-06-21 13:13June 27 2017 09:44:27

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(5)

วันเสาร์ที่สองของมิถุนายนเป็นวันมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจีน ถ้าเล่าถึงมรดกโลกทางวัฒนธรรม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ให้เป็นแหล่งมรดกโลกมี 3 แห่งได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(4)
-หลากมิติจากจีน2017-06-21 13:10June 27 2017 09:44:27

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(4)

วันเสาร์ที่สองของมิถุนายนเป็นวันมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจีน ถ้าเล่าถึงมรดกโลกทางวัฒนธรรม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ให้เป็นแหล่งมรดกโลกมี 3 แห่งได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(3)
-หลากมิติจากจีน2017-06-20 15:49June 27 2017 09:44:27

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(3)

วันเสาร์ที่สองของมิถุนายนเป็นวันมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจีน ถ้าเล่าถึงมรดกโลกทางวัฒนธรรม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ให้เป็นแหล่งมรดกโลกมี 3 แห่งได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(2)
-หลากมิติจากจีน2017-06-20 15:46June 27 2017 09:44:27

วันมรดกโลกทางวัฒนธรรมจีน(2)

วันเสาร์ที่สองของมิถุนายนเป็นวันมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจีน ถ้าเล่าถึงมรดกโลกทางวัฒนธรรม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ให้เป็นแหล่งมรดกโลกมี 3 แห่งได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน