ภาษา:ภาษาไทย

หลากมิติจากจีน

บทสัมภาษณ์คุณไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(2)
-หลากมิติจากจีน2019-10-30 10:16September 24 2021 13:41:23

บทสัมภาษณ์คุณไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(2)

ครั้งนี้ได้ไปดูสำนักงานหนังสือพิมพ์ ได้ไปดูกิจการ  ได้ไปดีการบริหารของหนังสือพิมพ์ ที่เป็นหนังสือพิมพ์เสนอข่าวการเกษตรทั้งฉบับ  ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาดูงานหนังสือพิมพ์ที่นำข่าวแบบสาขาอาชีพโดยตรง  ที่ประเทศไทย แม้ว่าเราจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมก็จริง แต่หนังสือพิมพ์ของประเทศไทย ยังไม่มีฉบับไหนที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรโดยเสนอข่าวด้านเดียวเพื่อเกษตรกรอย่างที่ประเทศจีนทำ  เพราะฉะนั้น จากการที่ได้เยี่ยมชมและก็ได้ฟังบรรยายสรุป ก็เห็นชัดเจนถึงการให้ความสำคัญของประเทศจีน นโยบายของประธานสี จิ้นผิงที่มีต่อเกษตรกร  และที่สำคัญที่สุด ได้พบว่า การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เป็นการนำเสนอข่าวที่ทันสมัย มีการหลอมลวมสื่อ ทั้งหนังสือพิมพ์ ทั้งโซเซียล ทั้งระบบแอปลิเคชั่น ทั้งหมด ซึ่งเป็นความทันสมัยที่สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารที่รวดเร็ว ซึ่งถือว่ารวดเร็วกว่าหลายๆ ประเทศ ตรงนี้ก็มองว่า นี่คือการพัฒนาของสื่อในปะเทศจีน  และก็สามารถที่จะตอบจุดของเกษตรกรที่เป็นชาวไร่ขาวนา ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติได้ เพราะปัจจุบัน ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า ทุกอาชีพ จะต้องมีองค์ความรู้  ไม่มีอาชีพไหน  ต่อไปผมเชื่อว่า แม้แต่อาชีพของการขายแรงงาน จะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามา  ไม่ฉะนั้น  คนเหล่านี้จะไม่สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคม  คือก้าวตามโลก ก้าวตามสังคมไม่ทัน  ตรงนี้ก็ถือเป็นความประทับใจในการที่ได้ไปเยี่ยมชมหนังสือพิมพ์ เกษตรกร(หนุงหมินรึเป้า )

บทสัมภาษณ์คุณไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(1)
-หลากมิติจากจีน2019-10-30 10:12September 24 2021 13:41:23

บทสัมภาษณ์คุณไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(1)

กลางเดือนตุลาคม คณะผู้แทนสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยือนจีน โดยได้เยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์ “หนงหมินรึเป้า” หรือหนังสือพิมพ์เกษตรกรรายวัน ที่กรุงปักกิ่ง และสถานีวิทยุและโทรทัศน์เฮยหลุงเจียง หนังสือพิมพ์ฮาร์บินรายวัน ตลอดจนไปเมืองต้าชิ่งของมณฑลเฮยหลุงเจียง ไปดูผลการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและการเกษตรแผนใหม่ของเมืองต้าชิ่ง

การเปลี่ยนแปลงใหม่ของตลาดท่องเที่ยวช่วงวันชาติจีน
-หลากมิติจากจีน2019-10-28 10:17September 24 2021 13:41:23

การเปลี่ยนแปลงใหม่ของตลาดท่องเที่ยวช่วงวันชาติจีน

ตั้งแต่จีนเริ่มมีวันหยุดยาว 7 วันในช่วงวันชาติครั้งแรกเมื่อปี 1999 เป็นต้นมา ช่วงหยุดยาววันชาติจีนในทุกๆปีก็กลายเป็น “หน้าต่าง” บานสำคัญที่ติดตามสังเกตการบริโภคของชาวจีน และเป็นดัชนีสำคัญในการพิจารณาศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แฝงอยู่ของจีน เนื่องจากปีนี้เป็นการครบ 70 ปีแห่งการสถาปนาจีนใหม่ ช่วงเทศกาลวันชาติจีนปีนี้จึงนับว่ามีความหมายสำคัญเป็นพิเศษยิ่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อตลาดท่องเที่ยวและการบริโภคอย่างมาก

ทบทวนประวัติฮ่องกงกลับคืนสู่จีน (2)
-หลากมิติจากจีน2019-10-28 10:04September 24 2021 13:41:23

ทบทวนประวัติฮ่องกงกลับคืนสู่จีน (2)

ในต้นปี1990 จีนและอังกฤษยังไม่สามารถบรรลุความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับอัตราส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงที่ได้จากการเลือกตั้งโดยตรง   แต่กฎหมายพื้นฐานฮ่องกงต้องให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ของปีเดียวกัน  และโครงร่างเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ฮ่องกงในปี 1991 ที่อังกฤษจัดทำขึ้นก็กำลังจะแล้วเสร็จ     ทางอังกฤษจึงรู้สึกร้อนใจ  ประสงค์จะบรรลุข้อตกลงกับจีนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ฮ่องกงในปี 1991 ก่อนที่การร่างกฎหมายพื้นฐานเขตบริหารพิเวศษฮ่องกงจะแล้วเสร็จ   ดังนั้น  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมถึงวันที่  12 กุมภาพันธ์ ปี1990  รัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อังกฤษจึงได้แลกเปลี่ยนเอกสารทางการทูตรวม 7 ฉบับ  เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  ตอนนั้น  ทั้งสองฝ่ายถือว่า นั่นเป็นการหารือกันภายใน  จึงเก็บเป็นความลับ  ต่อมา การโต้แย้งระหว่างจีน-อังกฤษเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการปกครองในฮ่องกงรุนแรงขึ้น   ทั้งสองฝ่ายจึงเปิดเผยเอกสารทางการทูตทั้ง 7 ฉบับออกมา   

การใช้จ่ายท่องเที่ยวช่วงหยุดยาววันชาติจีน 2019
-หลากมิติจากจีน2019-10-24 09:40September 24 2021 13:41:23

การใช้จ่ายท่องเที่ยวช่วงหยุดยาววันชาติจีน 2019

ช่วงหยุดยาวเทศกาลวันชาติจีนปีนี้ผ่านไปแล้ว เนื่องจากปีนี้เป็นการครบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันชาติจีนปีนี้จึงมีความหมายสำคัญเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับอดีต ท้องที่ต่างๆทั่วประเทศต่างมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและรำลึกในรูปแบบหลากหลาย ซึ่งทำให้ตลาดการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาววันชาติจีนปีนี้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น

ประวัติอาลีบาบาและหม่าหยุน (3)
-หลากมิติจากจีน2019-10-23 11:09September 24 2021 13:41:23

ประวัติอาลีบาบาและหม่าหยุน (3)

คืนวันที่ 30 กันยายนปี 2007 ผู้บริหารชั้นสูงกลุ่มหนึ่งของอาลีบาบาชุมนุมกันที่ห้องประชุมของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโป ทะเลาะกันเสียงดัง แต่ที่จริงคือกำลังหารือเรื่องสำคัญที่จะสร้างระบบนิเวศของอาลีบาบา เพื่อทำให้ตัวเลขของกิจการทั้งหมด เช่น ข้อมูล เงินทุนและโลจิสติกส์เข้าในระบบเดียวกัน และตั้งชื่อว่า “โครงการขึ้นดวงจันทร์” ปี 2009 อาลีบาบาจัดตั้งศูนย์วิจัย “Ali Cloud” ปี 2013 ศูนย์ “Ali Cloud”ได้ผลิตระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของจีนเอง และตั้งชื่อ “บินฟ้า” หลังจากนั้นได้ใช้เวลาอีก 1 ปีครึ่ง จนถึงเดือนมิถุนายนปี 2015 อาลีบาบาและกลุ่มบริษัทบริการการเงินมดหรือ “เอ็นต์ไฟเน็นเชียล” (ANT FINANCIAL SERVICES GROUP) (บริษัทผู้เสนอเงินกู้และบริการให้กับนักธุรกิจขนาดย่อมและส่วนบุคคล) ได้ย้ายข้อมูลตัวเลขทั้งหมดให้อยู่ในระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง“บินฟ้า”ด้วยความสำเร็จ ซึ่งกระบวนการสร้าง“Ali Cloud” ใช้เวลาทั้งหมด 8 ปี ในปี 2015 นั้น มูลค่าอาลีบาบาในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทะลุ 551,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ประวัติอาลีบาบาและหม่าหยุน (2)
-หลากมิติจากจีน2019-10-22 12:13September 24 2021 13:41:23

ประวัติอาลีบาบาและหม่าหยุน (2)

หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพแรกของหม่า หยุน เป็นครูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หางโจว หม่า หยุน ชอบอาชีพนี้ จนถึงปัจจุบัน บล็อกส่วนตัวของเขายังใช้ชื่อว่า “หม่าหยุน - โฆษกครูหมู่บ้านชนบท” และในบริษัทอาลีบาบา เพื่อนร่วมงานจะทักทายกันด้วยคำว่า “เพื่อนร่วมชั้น” พนักงานที่ลาออกจากอาลีบาบาจะใช้คำว่า “จบการศึกษา” และหม่า หยุน มีตำแหน่งที่เขาตั้งขึ้นเองว่า “ครูประจำชั้น”

ประวัติอาลีบาบาและหม่าหยุน (1)
-หลากมิติจากจีน2019-10-21 09:54September 24 2021 13:41:23

ประวัติอาลีบาบาและหม่าหยุน (1)

เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งบริษัทอาลีบาบา ขณะเดียวกัน นายหม่า หยุน ประธานกรรมการของกลุ่มบริษัทอาลีบาบา ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งตามที่เคยประกาศไว้

ชิงเต่า เมืองท่าสำคัญทางภาคเหนือของจีน (2)
-หลากมิติจากจีน2019-10-16 17:33September 24 2021 13:41:23

ชิงเต่า เมืองท่าสำคัญทางภาคเหนือของจีน (2)

ชิงเต่าจะอาศัยภูมิประเทศที่มี ”ภูเขา ทะเลและเมือง”เป็นแบบองค์เดียวกัน มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันอย่างกลมเกลือน สร้างฐานกีฬาเหนือทะเลที่อยู่ระดับแนวหน้าของโลก และพัฒนาให้เมืองชิงเต่าเป็น “เมืองหลวงแห่งเรือใบ” ต่อไป

เทียนหนิงกรุ๊ป-อีกหนึ่งขุมพลังนำการพัฒนาจีนสู่คุณภาพสูง
-หลากมิติจากจีน2019-10-16 11:18September 24 2021 13:41:23

เทียนหนิงกรุ๊ป-อีกหนึ่งขุมพลังนำการพัฒนาจีนสู่คุณภาพสูง

นายจาง เทียนเริ่น ประธานกรรมการเทียนเหนิงกรุ๊ปกล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติจะออกห่างการพัฒนาของบริษัทเอกชนไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาของบริษัทเอกชน ก็ได้รับการเกื้อหนุนจากความเป็นตลาดใหญ่ของชาติและการสนับสนุนของประเทศที่มีต่อบริษัทเอกชน

ทบทวนการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาววันชาติจีนปี 2019
-หลากมิติจากจีน2019-10-14 11:33September 24 2021 13:41:23

ทบทวนการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาววันชาติจีนปี 2019

ตามสถิติของเว็บไซต์บริษัท ctrip ซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของจีนพบว่า ในช่วงหยุดยาววันชาติจีนปีนี้ ชาวบ้านจากนครเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางโจว เฉิงตู เซินเจิ้น ฉงชิ่ง หางโจว หนานจิง เทียนจินและอู่ฮั่นชอบออกเดินทางท่องเที่ยว โดยเป้าหมายการท่องเที่ยวภายในประเทศมีความหลากหลาย

ข่าว:
ข่าวในจีน ข่าวรอบโลก จีน-อาเซี่ยน จีน-ไทย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
ดูและฟัง:
คลิปวิดีโอ เพลงจีนฮิต รายการเรียนภาษาจีน รายการคุยกันวันละประเด็น ายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน รายการข่าวประจำวัน
จับจ้องมองจีน:
อินทนิล ปลดเปลื้อง รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช โสภิต หวังวิวัฒนา กิตติธัชช์ คำเปลว หลากมิติจากจีน
ภาพ:
มองจีนผ่านภาพ จีน ต่างประเทศ คลังภาพคนดัง แฟชั่น-บันเทิง วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์-เทคโนโลย กีฬา
การทหาร สังคม วอลเปเปอร์ อื่นๆ์
เรียนภาษาจีน:
เรียนภาษาจีนกับซีอาร์ไอ สวัสดีเมืองจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน ข่าวการเรียนการสอนภาษาจีน