ภาษา:ภาษาไทย

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสร็จร่วมงานสัมมนาวิชาการ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

criPublished: 2019-09-18 14:28:14
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

วันที่ 16 กันยายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อทรงเป็นประธานการสัมมนาวิชาการ ในงาน “70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีผู้แทนวงการการเมือง ทหาร นักวิชาการ และนักธุรกิจกว่า 300 คน เข้าร่วม

โอกาสนี้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับฟังการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน" โดยนายหลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความลำบากภายหลังสงครามของจีน และการพัฒนาในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงอนาคตของการกระชับความสัมพันธ์จีน-ไทย ผ่านโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เพื่อขับเคลื่อนการสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างจีน-ไทย จากนั้น ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม" ด้วยทรงมีพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีน เป็นนวนิยาย 9 เรื่อง บทละครพูด 1 เรื่อง เรื่องสั้น 3 เรื่อง วรรณกรรมเยาวชน 2 เรื่อง และความเรียง 1 เรื่อง โดยทรงสังเคราะห์สังคมจีนจากวรรณกรรมแปล โดยทรงสรุปว่า นวนิยายสามารถเป็นข้อมูลหลักฐานเสริมที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมได้หลายแง่มุม โดยวรรณกรรมแปลเหล่านี้มีคุณค่าที่จะอ่านเสริม เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมจีน

โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่อง "70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน" และ "พระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาหลายหัวข้อ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

Tim/Lei/YP

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn