ภาษา:ภาษาไทย
  • วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กรุงปักกิ่ง—เมืองแห่งโอลิมปิก

  • สัตว์ป่าคุ้มครองระดับชาติของจีน คุณรู้จักไหม?

  • โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022

  • ปัจจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

วีดีโอแนะนำ

สานสัมพันธ์ไทย-จีน

คุยกันวันละประเด็น

คลิปสัมภาษณ์พิเศษ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีถ่านหินแปลงเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงใหญ่สุดในจีน
วิถีชีวิตชาว Start Up จีน
ชมรถยนต์ EV อะลูมิเนียม-ใยคาร์บอนสุดล้ํา
สัมภาษณ์ ร.ท.อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเด็นความสัมพันธ์ไทย-จีน 45 ปี