ภาษา:ภาษาไทย

วัฒนธรรมหูท่งของปักกิ่ง

criPublished: 2021-10-28 15:05:58
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

มีคำกล่าวว่า วัฒนธรรมโบราณของกรุงปักกิ่ง คือ “วัฒนธรรมหูท่ง” หรือ “วัฒนธรรมซื่อเหอย่วน” สิ่งปลูกสร้างโบราณในกรุงปักกิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของผู้คนที่นี่และยังอนุรักษ์ไว้ให้เราได้เห็นกันในปัจจุบัน หูท่งหรือตรอกเล็กซอยน้อย ส่วนบ้านซื่อเหอย่วนคือบ้านรูปทรงสี่เหลี่ยม

เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงปักกิ่งมักถามว่าหูท่งของปักกิ่งอยู่ที่ไหนคำว่า“หูท่ง(胡同)”เป็นสำเนียงของชาวมองโกลมีต้นกำเนิดจากสมัยราชวงศ์หยวนในกรุงปักกิ่งเคยมีหูท่งมากที่สุดกว่า6,000ซอยหูท่งเป็นตรอกเล็กซอยน้อยที่สองข้างจะมีการปลูกบ้านซื่อเหอย่วนนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบโดดเด่นในภาคเหนือของจีนในสมัยโบราณก็ว่าได้

หูท่งในกรุงปักกิ่ง ก่อรูปขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน(ศตวรรษที่ 13) ผ่านเวลาราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงมาจนถึงปัจจุบัน หูท่งส่วนใหญ่จะเป็นแนวนอนจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก มีความกว้างไม่เกิน 9 เมตร สองข้างเป็นบ้านซื่อเหอย่วน ซึ่งเป็นบ้านที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยห้องพักสี่ห้องในสี่ทิศ และสร้างต่อกันเป็นแถว หูท่งก็คือทางเดินระหว่างบ้านซื่อเหอย่วน

มองจากข้างนอก หูท่งจะคล้ายๆ กัน แต่จริงๆ แล้วแตกต่างกันมาก หูท่งและซื่อเหอย่วนเป็นเสมือนชีพจรของเมือง และเป็นสถานที่ดำรงชีวิตของชาวบ้านทั่วไป ชาวปักกิ่งมีความผูกพันกับหูท่งเป็นพิเศษ การเดินเข้าหูท่ง เหมือนเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ประเพณีพื้นบ้านชนิดต่างๆ โดยเฉพาะความสงบสุขที่อยู่ในหูท่ง เป็นบรรยากาศที่หายาก เพราะหูท่งจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นเขตที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของเมือง

12全文 2 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn