ภาษา:ภาษาไทย

นิทรรศการผลงานนวัตกรรมทางการเกษตรของจีน

criPublished: 2021-12-02 16:11:24
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่ 13 ประเทศจีนได้เร่งแสวงหาหนทางการพึ่งพากำลังตนด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นิทรรศการครั้งนี้มีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 21,834 ตารางเมตร โฟกัสไปที่ความสำเร็จสำคัญทางเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร งานต้านการแพร่ระบาดของโควิด-19, ความก้าวหน้าด้านการบินอวกาศ และเทคโนโลยีโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง เป็นต้น

นิทรรศการผลสำเร็จด้านการเกษตร ได้จัดแสดงการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ภายใต้หัวข้อ "ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เร่งความทันสมัยของการพัฒนาพื้นที่ชนบท"

นิทรรศการภายในร่มด้านการเกษตร ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น เครื่องเร่งการเติบโตของต้นข้าวไร้คนควบคุม เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยลดการพึ่งพาที่ดินและเพิ่มกำลังการสำรองความมั่นคงด้านอาหารของโลก โดยการปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีนี้ จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ใน 60 วัน ทำให้ผลผลิตต่อปีเพิ่มจากเดิม 2 รุ่นเป็น 6 รุ่น

อีกหนึ่งผลงานที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าชมอย่างมาก คือ การวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลหนัก โดยมีการจัดแสดงรถแทรกเตอร์อัจฉริยะขนาด 340 แรงม้า ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT รถแทรกเตอร์คันนี้สามารถทำงานแบบไร้คนขับด้วยระบบนำทางเป่ยโต่ว โดยมีการใช้งานจริงในพื้นที่เพาะปลูกกว้างใหญ่ของจีน เช่น เขตซินเจียง และมองโกเลียใน เป็นต้น

ให้การนวัตกรรมตอบสนองความคาดหวังชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นความต้องการสำคัญของจีน และเพื่อแบ่งปันประโยชน์สุขกับทั่วโลก

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn