ภาษา:ภาษาไทย

‘หวังอี้’ระบุ จีนส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 เกิน 2,100 ล้านโดสยังกว่า 120 ประเทศ

criPublished: 2022-02-27 14:08:18
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ประกาศว่า จีนได้เสนอวัคซีนป้องกันโควิด-19 เกิน 2,100 ล้านโดส แก่กว่า 120 ประเทศ จีนรักษาคำพูดและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรม

นายหวัง อี้ กล่าวเช่นนี้ขณะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เขาเน้นว่าจีนเป็นประเทศที่สร้างคุณูปการมากที่สุดในการกระจายวัคซีนอย่างเสมอภาค หนึ่งในสองวัคซีนที่ใช้กันทั่วโลกมาจากการ "ผลิตในจีน"

นายหวัง อี้ กล่าวว่า จีนเป็นประเทศแรกที่สนับสนุนการยกเว้นสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีน และเป็นประเทศแรกที่ถ่ายโอนเทคโนโลยีไปยังประเทศกำลังพัฒนา โดยได้ร่วมมือกับ 20 ประเทศในการผลิต ทั้งหมดนี้มีกำลังการผลิตปีละ 1,000 ล้านโดส

นายหวัง อี้ กล่าวว่า จีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านวัคซีน และร่วมกันสร้างประชาคมโลกด้านสุขภาพที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ทั้งนี้ จีนมีข้อเสนอ 4 ประการ คือ

1. เราต้องสร้าง "เครือข่ายความปลอดภัย" ด้านภูมิคุ้มกัน สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศแอฟริกาเป็นหลัก เพื่อให้วัคซีนโควิด-19 สามารถกลายเป็นวัคซีนที่เข้าถึงประชาชนทั่วโลกได้อย่างแท้จริง

2. เราต้องเพิ่มจำนวนและประเภทของยาและวัคซีนต้านโควิด-19 ปรับปรุงและเสริมสร้างมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายาเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์ บนพื้นฐานของการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีน

3. เราต้องสร้าง “กำแพงป้องกันและบริหาร” ให้ดีขึ้น เสริมสร้างขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนา ยืนหยัดลัทธิพหุภาคีอย่างแท้จริง ปรับปรุงระบบบริหารสาธารณสุขโลก

และ 4. ควรเสริมสร้างการพัฒนา "จุดยึดที่มีเสถียรภาพ" เพื่อให้การต้านโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปพร้อมกัน

Tim/Lei/Cui

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn