ภาษา:ภาษาไทย

‘หวู เหว่ยเหริน’สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน หัวหน้าผู้ออกแบบโครงการสำรวจดวงจันทร์ สนใจเรื่องการสร้างห้องปฏิบัติการป้องกันประเทศ

criPublished: 2022-03-05 17:40:54
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

เข้าสู่ช่วงการประชุมสองสภา หวู เหว่ยเหริน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน หัวหน้าผู้ออกแบบโครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีน เข้าร่วมและปรึกษากิจการของรัฐอย่างแข็งขัน เขากล่าวว่า “ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาผมมีข้อเสนอมากกว่า 10 ข้อสำหรับสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ที่สำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยของอวกาศ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของอวกาศกำลังเผชิญสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของขยะอวกาศ เป็นต้น ประการที่สอง ผมได้เสนอความปลอดภัยทางชีวภาพในอวกาศ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างสูงในระดับชาติและเริ่มวางแผนแล้ว ประการที่สาม ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสำรวจห้วงอวกาศ ซึ่งเป็นภารกิจทั่วไปของมนุษยชาติ”

หวู เหว่ยเหริน ยังกล่าวด้วยว่า "ปีนี้ข้อเสนอของผมเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายมาตรวิทยาสำหรับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ พวกเราศึกษาอาวุธและอุปกรณ์บางอย่าง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมดต้องอาศัยการวิจัยมาตรวิทยา หากการวิจัยมาตรวิทยาไม่พัฒนาเทคโนโลยีลำสมัยคงไปได้ไม่ไกล ข้อเสนอที่สองในปีนี้ คือ การเสริมสร้างการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะการก่อสร้างห้องปฏิบัติการบางแห่ง การก่อสร้างห้องปฏิบัติการระดับชาติในประเทศพัฒนาแล้วแห่งอื่น ๆ ในโลกมักกระจุกตัวในด้านพลังงานและการป้องกันประเทศ และพวกเรายังขาดเรื่องนี้ จึงมีข้อเสนอสองข้อนี้"

Tim/Patt/Zhou

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn