ภาษา:ภาษาไทย

ชาวคาซัคมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ

criPublished: 2021-10-14 19:58:23
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ประเทศจีนมีชนชาติ 56 ชนชาติ แต่ละชนชาติมีภาษาและตัวหนังสือของตนเอง และมีขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วย ในจังหวัดปกครองตนเอง อิหลี คาซัคของซินเจียง มีชาวคาซัคอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

พวกเขามีภาษาวัฒนธรรมชุดแต่งกายและศิลปหัตถกรรมของตนเองชาวคาซัคชอบแสดงอารมณ์ความรู้สึกและสืบทอดวัฒนธรรมด้วยดนตรีและเสียงเพลงนอกจากนี้พวกเขายังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกหลายอย่างเช่นประติมากรรมดินเผาการทำเครื่องดนตรีตอมปราหรือภาษาจีนกลางเรียกว่าตงปู้ลา冬不拉

ภาพวาดบนน้ำเต้า ฯลฯคาดคิดไม่ถึงว่า ชาวคาซักซึ่งเป็นชนเผ่นเลี่ยงปศุสัตว์เร่ร่อนบนทุ่งหญ้า และถูกเรียกว่า "ชนเผ่าบนหลังม้า" ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจอย่างนี้

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn