ภาษา:ภาษาไทย

นิตยสารฉิวซื่อลงบทความสี จิ้นผิง สร้างความทันสมัยที่กลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

criPublished: 2022-06-01 10:56:52
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

นิตยสารฉิวซื่อ ฉบับที่ 11 ที่เผยแพร่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2022 ลงบทความสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานทหารส่วนกลางของจีนในหัวข้อ “พยายามสร้างความทันสมัยที่อยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ”

บทความเน้นว่า ตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์อารยธรรมระบบนิเวศในฐานะภาพรวมหลักของการทำงาน

บทความระบุว่า การอนุรักษ์ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมควรควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ต้องสร้างสรรค์อารยธรรมระบบนิเวศ ผลักดันการพัฒนาแบบสีเขียว คาร์บอนต่ำและหมุนเวียน ซึ่งไม่เพียงสามารถสนองความต้องการของประชาชนต่อการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่สวยงามยิ่งขึ้น หากยังสามารถผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพ ยุติธรรม ยั่งยืนและปลอดภัยมากขึ้น เดินออกหนทางอารยธรรมที่มีการพัฒนาการผลิต ชีวิตที่ร่ำรวย และระบบนิเวศที่ดี

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn