ภาษา:ภาษาไทย

สภาพเด็กและเยาวชนจีนในปัจจุบัน

criPublished: 2022-06-07 21:11:06
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

วันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันเด็กสากล ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงเด็กๆ ที่เสียชีวิตในโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ปี 1942 ตลอดจนเด็กๆ ที่เสียชีวิตจากสงครามต่าง ๆ ของโลก การจัดตั้งวันเด็กสากลเพื่อคัดค้านการทารุณและฆ่าเด็ก คุ้มครองสิทธิของเด็ก ๆ ทั้งหลาย ฉะนั้น ประเทศมากมายในโลกนี้ จึงกำหนดวันที่ 1 มิถุนายนให้เป็นวันเด็ก โดยเฉพาะประเทศสังคมนิยม ส่วนประเทศยุโรปและอเมริกา แม้ว่ามีวันเด็กแต่จะเป็นวันที่แตกต่างกันและมักจะไม่ค่อยจัดงานเฉลิมฉลองทางสังคมในวันเด็กสากล จึงทำให้มีบางคนเข้าใจผิดว่า มีแต่ประเทศสังคมนิยมเท่านั้น กำหนดวันที่ 1 มิถุนายนเป็นวันเด็ก ส่วนประเทศจีนเอง หลังจากสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1ตุลาคม ปี 1949 คณะรัฐมนตรีจีนได้กำหนดวันที่ 1 มิถุนายนเป็นวันเด็กของจีนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ปี 1949 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเด็กสากล

หลังจากจีนกำหนดวันเด็กอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1949 เป็นต้นมา แต่ละปี ทางโรงเรียนมักจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับเด็กๆ ทั้งมีการแสดง เล่นเกม ส่งมอบของขวัญซึ่งกันและกัน และผู้ปกครองก็จะพาเด็กๆ ไปเที่ยว ไปทานอาหารนอกบ้าน เป็นเพื่อนกับเด็กๆ เพื่อให้เด็กมีความสุข และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ปี 2019 กระทรวงทรัพยากรบุคลากรและประกันสังคมจีนได้ประกาศ “มาตรฐานว่าด้วยการพักผ่อนและวันหยุดตามกฎหมายประจำปี” โดยระบุว่า วันที่ 1 มิถุนายนเป็นวันเด็ก เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ครบ 14 ปีมีสิทธิ์หยุด 1 วัน นับเป็นเทศกาลเฉพาะเด็กและเยาวชนจีนทั้งหลาย

จีนปัจจุบันได้ดำเนินนโยบายระบบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษา นับเป็นกิจการสาธารณะที่รัฐบาลจีนให้การคุ้มครอง การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษานั้น ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนและค่าเบ็ดเตล็ด รัฐบาลมีกลไกประกันค่าใช้จ่ายการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ระบบการศึกษาภาคบังคับสามารถดำเนินงานต่อไปได้

12全文 2 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn