ภาษา:ภาษาไทย

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท

criPublished: 2022-05-20 18:00:30
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ระบบนิเวศเป็นความเหนือกว่าและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชนบท การรักษาระบบนิเวศจึงเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งของการสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท จีนจะใช้ปฏิบัติการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศในชนบท ซึ่งรวมถึงปฏิบัติการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ปฏิบัติการการใช้ฟางอย่างครอบคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติการใช้ฟิล์มพลาสติกเพื่อการเกษตรอย่างหมุนเวียน ปฏิบัติการใช้ปุ๋ยคอกให้เป็นประโยชน์ตามพื้นที่เลี้ยงสัตว์และเลี้ยงสัตว์ปีก พัฒนาอำเภอตัวอย่างด้านการขจัดมลพิษทางการเกษตรจำนวน 200 แห่งในพื้นที่ที่ไวต่อสิ่งแวดล้อมตามลุ่มแม่น้ำฉางเจียง และแม่น้ำเหลือง ขณะเดียวกันรณรงค์ให้ชนบทเร่งฟื้นฟูบูรณะความเสียหายจากการใช้ที่ดินและน้ำ ซึ่งรวมถึงมลพิษที่ดิน และการใช้น้ำใต้ดินมากเกินควร เป็นต้น

กล่าวสรุปแล้ว การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทก็เพื่อให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอนาคตสดใส ให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีแรงดึงดูด ให้ชนบทสวยงามยิ่งขึ้น และให้ผู้ที่ใช้ชีวิตในชนบทอยู่เย็นเป็นสุข

首页上一页12 2

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn