ภาษา:ภาษาไทย

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น : โมเดลจีนสร้างความทันสมัย จะเป็น“ต้นแบบ”ของประเทศอื่นได้หรือไม่

criPublished: 2021-07-09 08:29:34
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

จากประสบการณ์ของดิฉัน คิดว่า การเปลี่ยนแปลงของจีนไม่ใช่แค่มีแค่ตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยเท่านั้น ไม่ได้มีแค่ถนนหนทางตัดใหม่หรือระบบรถไฟความเร็วสูงเท่านั้น สิ่งที่ได้เห็น คือ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนที่ทันสมัยมากขึ้น สะดวกสบายมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี จึงคิดว่า สิ่งเหล่านี้น่าประทับใจมากกว่าความทันสมัยเพียงแค่ทางวัตถุหรือกายภาพ

ดังนั้น ความทันสมัยของจีนวันนี้ จึงไม่ใช่แค่ตึกสูงระฟ้า แค่ทางด่วน แค่สนามบิน หรือแค่ท่าเรือที่ทันสมัย แต่เป็นวิถีชีวิตของคนจีนที่ทันสมัยมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีมาช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิต เช่น การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด cashless society ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งมาก โดยเฉพาะการใช้ชีวิตของคนจีนในยุคดิจิทัล การใช้ชีวิตบน platform economy ของคนรุ่นใหม่จีน

ผู้สื่อข่าว : ท่านคิดว่าการที่จีนเร่งขับเคลื่อนความทันสมัยแบบจีนให้ลงลึกนั้น จะนำโอกาสอะไรบ้างแก่ประเทศไทยและโลก

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น: มีหลายอย่างที่น่าเรียนรู้จากจีน และดิฉันมองว่า เป็นโอกาสใหม่ๆ ที่ดีสำหรับไทยและประเทศต่างๆ การที่จีนสามารถพัฒนาประเทศให้ทันสมัย และจีนได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความทันสมัยทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5G จะมีคุณูปการในการต่อยอดไปยังเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ทางการแพทย์ Tele Medicine สามารถทำให้มีการผ่าตัดทางไกลได้ เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยจึงมีหลายด้านที่สามารถร่วมมือและเรียนรู้จากจีนและเชื่อมโยงกับจีน นอกจากในด้านการแพทย์แล้ว ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีทางการเกษตรของจีน หรือ Agricultural Technology (AgriTech) ก็น่าที่จะเรียนรู้หรือร่วมมือกับจีน เพื่อสร้างความทันสมัยให้กับภาคเกษตรของไทย เช่น การนำโดรนอัจฉริยะมาช่วยในการทำเกษตร เป็นต้น

首页上一页1234全文 4 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn