ภาษา:ภาษาไทย

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น : โมเดลจีนสร้างความทันสมัย จะเป็น“ต้นแบบ”ของประเทศอื่นได้หรือไม่

criPublished: 2021-07-09 08:29:34
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ดังนั้น ความทันสมัยของจีนในด้านเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีคุณูปการ หรือมี contribution ให้กับการพัฒนาของไทยและประเทศอื่นด้วย ถ้าเราสามารถร่วมมือกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน

ผู้สื่อข่าว : รูปแบบการพัฒนาความทันสมัยแบบจีนให้ข้อคิดอะไรบ้างแก่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในการพัฒนาความทันสมัย?

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น: ดิฉันเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาของจีนสามารถเป็นต้นแบบ หรือเป็นโมเดลจีนในการพัฒนาความทันสมัยที่ไทยและประเทศอื่นควรเรียนรู้ว่า เป็นเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายหรือเกิดเองโดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการมีวิสัยทัศน์ มีการวางแผน มียุทธศาสตร์ระยะยาว และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างจริงจังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน ไปจนถึงนักเรียน/นักศึกษาและเยาวชน คนในชาติทั้งหลาย

ทั้งหมดนี้ ทำให้ความทันสมัยแบบจีนไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัย ไม่ใช่แค่มีระบบรถไฟความเร็วสูงหรือมีสนามบินที่ทันสมัยเท่านั้น แต่เป็นความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี มีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อมาช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์และทางการเกษตรที่กล่าวมาแล้ว รวมไปถึงเทคโนโลยีจากพลังงานสะอาด เช่น การใช้รถยนต์ EV ที่จะทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ในเรื่องของคน มีสตาร์ตอัพจีนและมีการทุ่มส่งเสริม Talent ผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนานวัตกรรม ไปจนถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ที่สะท้อนความทันสมัยของจีนในยุคดิจิทัลที่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คน

ทุกวันนี้ มีสินค้าจีนที่ทันสมัยล้ำหน้าทางนวัตกรรมและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง เช่น สินค้าแบรนด์เสี่ยวหมี่ ดิฉันเองใช้ผลิตภัณฑ์เสี่ยวหมี่หลายชิ้น มีทั้งเครื่องฟอกอากาศ ทั้งนาฬิกาอัจฉริยะ เป็นต้น เพราะเป็นสินค้าคุณภาพราคาไม่แพง และออกแบบได้เรียบง่ายทันสมัย ใช้ประโยชน์ได้จริงและคงทน นี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์แห่งความทันสมัยที่พัฒนาขึ้นมาจากสตาร์ตอัพจีน ดิฉันจึงคิดว่า โมเดลจีนที่มุ่งสู่ความทันสมัยจึงน่าสนใจและเรียนรู้ โดยเฉพาะในการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัล

首页上一页1234全文 4 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn